Dėl valstybinių ir savivaldybių sveikatos įstaigų metinių sveikatos statistikos ataskaitų pateikimo tvarkos.

METINĖS STATISTINĖS ATASKAITŲ FORMOS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS METŲ VEIKLOS ATASKAITA, forma1.pdf
PAPILDOMA ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS METŲ VEIKLOS ATASKAITA, forma2.pdf
METŲ PERSONALO ATASKAITA, forma3.pdf
METŲ ATASKAITA APIE ABORTUS, forma17.pdf
GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES (SKYRIAUS) METŲ VEIKLOS ATASKAITA, forma27.pdf
MEDICININĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGOS METŲ VEIKLOS ATASKAITA, forma34.pdf
SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA, forma35.pdf
PRIVAČIOS VEIKLOS ATASKAITOS
PRIVAČIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS METŲ VEIKLOS ATASKAITA, forma1-PR.pdf
PRIVAČIOS ODONTOLOGINĖS ĮSTAIGOS METŲ VEIKLOS ATASKAITA, forma25-PR.pdf
SPECIALIZUOTOS ATASKAITOS
ATASKAITA APIE SUSIRGIMUS VĖŽIU IR KITAIS PIKTYBINIAIS NAVIKAIS
ATASKAITA APIE SERGANČIUOSIUS PSICHIKOS LIGOMIS
ATASKAITA APIE PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMUS VARTOJANT PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS
TUBERKULIOZĖS DIAGNOSTIKOS, JA SERGANČIŲJŲ GYDYMO IR PRIEŽIŪROS ATASKAITA
ATASKAITA APIE LIGONIUS, SERGANČIUS PIKTYBINIAIS NAVIKAIS
SPORTUOJANČIŲJŲ SVEIKATOS TIKRINIMAS
KRAUJO DONORYSTĖS ĮSTAIGOS METŲ STATISTINĖ ATASKAITA
TEISMO MEDICINOS INSTITUTO ATASKAITA
PATOLOGIJOS SKYRIŲ / TARNYBŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA NR. 42 (SVEIKATA)
TEISMO PSICHIATRIJOS ĮSTAIGŲ IR PRIVAČIŲ TEISMO EKSPERTŲ VEIKLĄ VYKDANČIŲ ASMENŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA NR. 46 (SVEIKATA)
VISUOMENĖS SVEIKATA IR UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKA IR KONTROLĖ
SERGAMUMAS UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS
IMUNITETO BŪKLĖS ATASKAITA
PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA
TUBERKULINO MĖGINIŲ ATLIKIMO STATISTINĖ ATASKAITA
PARAZITOZIŲ PAPLITIMAS
SVEIKATOS UGDYMO IR MOKYMO ATASKAITA
ĮMONĖS, ATLIEKANČIOS PRIVALOMĄ PROFILAKTINĮ APLINKOS KENKSMINGUMO PAŠALINIMĄ, DARBO ATASKAITA
ATASKAITA APIE PASIUTLIGĖS PROFILAKTIKĄ
DUOMENYS APIE NUSTATYTUS LYTIŠKAI PLINTANČIŲ INFEKCIJŲ SUKĖLĖJUS BEI ŽIV
ATASKAITA APIE IŠTIRTUS DĖL ŽIV ASMENIS PAGAL TIRIAMĄSIAS GRUPES