Statistinės apskaitos formos

Formos Nr.Saugojimo terminasFormos vaizdo tvirtinimo įsakymo Nr.Formos pavadinimas
1. STACIONARINES PASLAUGAS TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS
1.1 Bendros formos visų veiklos sričių stacionarams
1.1.1 Pagrindinė medicininė dokumentacija
003/a25 metai Gydymo stacionare ligos istorija
003-2/a25 metai Dienos stacionaro ligonio kortelė
003-4/apagal formą Nr. 003/a2016-10-06 Nr.V-1145Gydytojo paskyrimai
004/apagal formą Nr. 003/a Temperatūros kortelė
1.1.2 Įstaigų veiklos ir pacientų apskaitos formos
001/anuolat Ligonių registravimo priėmimo skyriuje apskaitos žurnalas
007/a1 metai Stacionaro ligonių ir lovų fondo apskaitos lapelis
066/a-LK5 metai1998-11-26 Nr. 687 (2015-12-07 Nr. V-1417)Išrašyto iš stacionaro asmens statistinė kortelė
011/apagal formą Nr. 003/a Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus (palatos) ligonio sveikatos būklės rodiklių kortelė
119/a1 metai Gydytojo konsultanto kvietimo kortelė
120/a3 metai Gydytojo konsultanto iškvietimų registravimo žurnalas
1.1.3 Transfuzijų apskaitos formos
009/a5 metai Transfuzinių terpių perpylimo registravimo žurnalas
176/a 2000-10-25 Nr.576Kraujo grupių ABO ir RH (D) kontrolės registravimo žurnalas
177/a 2000-10-25 Nr.576Kumbso reakcijos kontrolės žurnalas
178/a 2000-10-25 Nr.576Suderinamumo mėginių registracijos žurnalas
1.1.4 Patologinės anatomijos skyriuose (centruose) pildomos formos
013-1/a25 metai2014-12-23 Nr.V-1421Patologinės anatomijos autopsijos protokolas
015/a5 metai2014-12-23 Nr.V-1421Mirusių asmenų registravimo žurnalas
017-1/a25 metai2004-10-21 Nr.V-739Asmens mirties sveikatos priežiūros įstaigoje aktas
1.2 Specializuota veikla
1.2.1 Chirurgija
003-3/apagal formą Nr. 003/a Chirurginės operacijos protokolas
008/a75 metai Chirurginių operacijų stacionare registravimo žurnalas
1.2.2 Akušerija-ginekologija
003-1/apagal F003/a, F096/a, F025-113/a2016-10-07 Nr.V-1149Nėštumo nutraukimo aprašas
010/a75 metai2016-10-07 Nr.V-1149Gimdyvių ir naujagimių registravimo žurnalas
010-1-1/a1 metai2016-10-07 Nr.V-1149Naujagimio kortelė
010-2-1/a1 metai2016-10-07 Nr.V-1149Negyvagimio kortelė
096/a25 metai2016-10-07 Nr.V-1149Nėštumo ir gimdymo istorija
097/a25 metai2016-10-07 Nr.V-1149Naujagimio raidos istorija
103-1/aatiduodama asmeniui2016-12-20 Nr.V-1454Vaiko gimimo pažymėjimas
1.2.3 Ftiziatrija
003-9/a25 metai2014-09-19 Nr. V-970Stacionarinė tuberkuliozės ligos istorija
1.3 Specialios paskirties medicininė dokumentacija ir apskaitos formos
1.3.1 Organų transplantacijos apskaitos formos
034/aatiduodama asmeniui2014-03-20 Nr.V-384Donoro kortelė
136/a100 metų2014-03-20 Nr.V-384Asmens sutikimas, kad jo audiniai, organai po mirties būtų paimti ir atiduoti transplantuoti
137/a100 metų2014-03-20 Nr.V-384Asmens nesutikimo, kad jo audiniai, organai po mirties būtų paimti ir atiduoti transplantuoti
138/a100 metų2013-12-31 Nr.V-1260 (2016-04-25 Nr. V-510)Mirusiojo artimųjų sutikimas, kad mirusiojo audiniai, organai būtų paimti ir atiduoti transplantacijai
139/a100 metų2014-03-20 Nr.V-384Asmens sutikimas, kad jam esant gyvam audiniai, ląstelės, organai būtų paimti ir atiduoti transplantuoti
1.3.2 Kitos apskaitos formos
014-1-1/a3 metai2014-12-23 Nr.V-1421Siuntimas atlikti patologijos tyrimą
014-1-2/apagal formas Nr. 003/a, 025/a2014-12-23 Nr.V-1421Patologijos tyrimų rezultatų aprašymas
150/apagal formas Nr. 003/a, 025/a Hemodializės procedūrų apskaitos žiniaraštis
157/a5 metai2000-10-30 Nr.58Gydomųjų ………aferezių kurso lapas
2.AMBULATORINES PASLAUGAS TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS
2.1 Bendros formos visų veiklos sričių įstaigoms
2.1.1 Pagrindinė medicininė dokumentacija
025/a15 metų nustojus lankytis ligoniui2014-01-27 Nr. V-120 (2014-04-02 Nr. V-432)Ambulatorinė asmens sveikatos istorija
025/a-LK5 metai1998-11-26 Nr. 687 (2013-01-15 Nr.V-39)Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė
025-025-1/a3 metai2001-11-09 Nr.583Prašymas gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje
025-025-2/a1 metai2001-11-09 Nr.583Prašymas gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją
025-025-3/a3 metai2001-11-09 Nr.583Prašymas dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo
025-025-9/a15 metų2001-11-09 Nr.583Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų priėmimo registracijos žurnalas
025-025-10/a15 metų2001-11-09 Nr.583Ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo registracijos žurnalas
025-6/apagal formą Nr. 025/a2012-08-01 Nr.V-742Paciento slaugos namuose lapas
048/aatiduodama asmeniui Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas)
048-1/aatiduodama asmeniui2014-03-05 Nr.V-319Jūrininko sveikatos pažymėjimas
048-2/aatiduodama asmeniui2014-03-05 Nr.V-319Vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinio plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikatos pažymėjimas
049/aatiduodama asmeniui Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelė
134/a5 metai Alergologinio tyrimo kortelė
2.1.2 Dispanserizacijos apskaita
030/a1 metai išrašius iš įskaitos Dispanserinės apskaitos kortelė
2.1.3 Darbo apskaitos formos
031/a3 metai Gydytojų iškvietimų į namus registracijos knyga
2.2 Specializuota veikla
2.2.1 Chirurgija
069/a3 metai Ambulatorinių operacijų registracijos žurnalas
2.2.2 Vaikų ligos
025-112/a25 metai išrašius iš poliklinikos2014-01-27 Nr. V-120 (2014-04-02 Nr. V-432)Vaiko sveikatos raidos istorija
025-112-1/apagal F025/a2014-01-27 Nr. V-120Vaiko sveikatos etapinė epikrizė
026/a5 metai baigus mokyklą Moksleivio sveikatos raidos istorija
063/a5 metai2014-01-27 Nr. V-120Profilaktinių skiepijimų lapas
2.2.3 Akušerija-ginekologija
025-113/a15 metų2016-10-07 Nr.V-1149Nėščiosios kortelė
2.2.4 Ftiziatrija
030-4/a5 metai išbraukus iš apskaitos2014-09-19 Nr. V-970Asmens, sergančio tuberkulioze, ilgalaikio stebėjimo kortelė
060-1/a15 metų2014-09-19 Nr. V-970Tuberkulioze sergančių asmenų registravimo žurnalas
081/a15 metų2014-09-19 Nr. V-970Asmens, sergančio tuberkulioze, ambulatorinė sveikatos istorija
081-1-1/a5 metai2014-09-19 Nr. V-970Tuberkuliozės atvejo registravimo kortelė Nr. 1
081-1-2/a5 metai2014-09-19 Nr. V-970Tuberkuliozės gydymo rezultatų registravimo kortelė Nr. 2
081-1-9/apagal F003/a, F003-9/a, F025/a, F081/a2014-09-19 Nr. V-970Ligonio, sergančio tuberkulioze, gydymo kortelė
081-3/a5 metai2014-09-19 Nr. V-970Tuberkuliozės mikobakterijų dauginio atsparumo vaistams nuo tuberkuliozės atvejo registravimo kortelė
081-4/a5 metai2014-09-19 Nr. V-970Tuberkuliozės mikobakterijų dauginio atsparumo vaistams nuo tuberkuliozės gydymo rezultatų registravimo kortelė
081-5/a10 metų2014-09-19 Nr. V-970Ligonio, sergančio dauginio atsparumo vaistams tuberkulioze, bakteriologinio ištyrimo ir gydymo kortelė
107/a3 metai2014-09-19 Nr. V-970Pranešimas apie asmens, sergančio tuberkulioze, mirtes atvejį
2.2.5 Psichiatrija, narkologija
025-5/a10 metų išrašius iš apskaitos2007-08-01 Nr. V-636Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, statistinė apskaitos forma
030-1/a3 metai išrašius iš apskaitos2014-01-27 Nr. V-120Psichikos ligonio apskaitos statistinė kortelė
030-1-1/a3 metai2014-01-27 Nr. V-120Išbraukto iš apskaitos dokumentų psichikos ligonio statistinė kortelė
2.2.6 Dermatovenerologija
047-9/apagal 025/a formą2017-05-03 Nr. V-494Kontakto kortelė
2.2.8 Odontologija
025-043/a15 metų Odontologo įrašai (Asmens sveikatos istorija Nr...)
2.2.9 Radiologija
050/a5 metai Gydytojo radiologo darbo apskaitos žurnalas
050-1/a5 metai Gydytojo radiologo konsultacijų žurnalas
2.3 Profilaktiniai skiepijimai
045/a3 metai Kreipimosi dėl pasiutligės kortelė
064/a3 metai2016-02-02 Nr. V-135Profilaktinių skiepijimų įskaitos žurnalas
2.4 Pažymos
035/a3 metai Gydytojų konsultacinės komisijos išvadų registravimo žurnalas
046/aatiduodama asmeniui2015-11-06 Nr. V-1259Medicininis pažymėjimas
046-1/aatiduodama asmeniui Valdininko sveikatos pažymėjimas
047/aatiduodama asmeniui Privalomo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma
068/aatiduodama asmeniui Sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma
070/a-LK5 metai (siunčiama teritorinei ligonių kasai)2012-09-20 Nr. V-878Pažyma kelialapiui gauti
082/aatiduodama asmeniui Vykstančiojo į užsienį medicininė pažyma
083-1/aatiduodama asmeniui2008-10-10 Nr. V-971Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma
083-2/aatiduodama asmeniui2013-10-15 Nr. V-960Pažymėjimas, suteikiantis teisę naudotis motorine transporto priemone neprisisegus saugos diržo dėl medicininių priežasčių
086/aatiduodama asmeniui Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininė pažyma
094/ašaknelė - 3 metai Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją
094-1/aatiduodama asmeniui2007-12-04 Nr. V-989Medicininė pažyma dėl neatvykimo į ikiteisminio tyrimo įstaigą, prokuratūrą, teismą ar karo prievolę administruojančią krašto apsaugos sistemos instituciją
132/aatiduodama asmeniui Sergančiojo cukralige kortelė
135/aatiduodama asmeniui Alergiko pažymėjimas
2.5 Kita medicininė dokumentacija
040/a3 mėnesiai Išankstinės registracijos pas gydytoją kortelė
088-1/aatiduodama asmeniui2000-04-28 Nr. 226/49Siuntimas į medicininę socialinės ekspertizės komisiją
088-9/aatiduodama asmeniui2004-02-27 Nr. V-86Sprendimas dėl sužeidimo (suluošinimo), susijusio su tarnyba, sunkumo laipsnio nustatymo
3. KITOS STACIONARINES IR AMBULATORINES PASLAUGAS TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS
074/a5 metai Ambulatorinių ligonių registravimo žurnalas
058-089-151/a3 metai Pranešimas apie nustatytą (įtariamą) susirgimą
089-2/a3 metai Pranešimas apie susirgimą cukriniu diabetu (CD)
089-5/a10 metų1995-11-09 Nr. 590Skubus pranešimas apie įtariamą ūmų miokardo infarktą(ŪMI)
090/a3 metai2016-02-02 Nr. V-135,2017-05-03 Nr. V-494Pranešimas apie pirmą kartą nustatytą piktybinio naviko diagnozę
H-01/asiunčiama į informacinę sistemą2008-06-13 Nr. V-584Hodžkino limfomų registracijos forma
H-02/asiunčiama į informacinę sistemą2008-06-13 Nr. V-584Ne Hodžkino limfomų registracijos forma
H-03/asiunčiama į informacinę sistemą2008-06-13 Nr. V-584Paraproteinemijų ir plazminių navikų registracijos forma
H-04/asiunčiama į informacinę sistemą2008-06-13 Nr. V-584Lėtinių limfoleukemijų registracijos forma
H-05/asiunčiama į informacinę sistemą2008-06-13 Nr. V-584Ūminių leukemijų registracijos forma
H-06/asiunčiama į informacinę sistemą2008-06-13 Nr. V-584Mieloproliferacinių ligų, histiocitozių ir mastocitozių registracijos forma
H-07/asiunčiama į informacinę sistemą2008-06-13 Nr. V-584Mielodisplastinių sindromų registracijos forma
H-50/asiunčiama į informacinę sistemą2008-06-13 Nr. V-584Patologinės ligos diagnozės registracijos forma
106/ašaknelė - 1 metai2014-06-09 Nr. V-667Medicininis mirties liudijimas
106-2-1/ašaknelė - 1 metai2014-06-09 Nr. V-667Medicininis perinatalinės mirties liudijimas
027/apagal formas Nr.025/a, 003/a2014-01-27 Nr. V-120Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas
027-1/aatiduodama asmeniui2004-12-24 Nr. V-951Vaiko sveikatos pažymėjimas
029/a3 metai2017-05-03 Nr. V-494Procedūrų apskaitos žiniaraštis
036/a3 metai Nedarbingumo pažymėjimų registravimo žurnalas
042/a1 metai2017-05-03 Nr. V-494Gydomosios kūno kultūros kabineto paciento kortelė
044/a1 metai2017-05-03 Nr. V-494Fizioterapijos skyriuje (kabinete) besigydančio ligonio lapas
060/a3 metai Infekcinių susirgimų registravimo žurnalas
073/a50 metų Ligonio su implantuotu elektrokardiostimuliatoriumi kortelė
082-1/aatiduodama asmeniui Tyrimo dėl ŽIV antikūnų pažyma
147/aatiduodama asmeniui Akinių receptas
156/apagal formas Nr.025/a, 003/a Anesteziologinės anamnezės ir anestezijos lapas
155-1/a2 metai2014-01-27 Nr. V-120Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti aktas
179-2/a3 metai2014-01-27 Nr. V-120Biologinės terpės siuntimas
4.GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTYS (SKYRIAI)
109/a3 metai2016-02-02 Nr. V-135Greitosios medicinos pagalbos iškvietimų registravimo žurnalas
110/a3 metai2013-12-20 Nr.V-1234Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė
5. SPORTO MEDICINOS CENTRAI (KABINETAI)
061/a3 metai Sportininko sveikatos stebėjimo kortelė
062/a1 metai1996-06-13 Nr. 324Žinios apie traumas, susirgimus sporto renginių metu
062-1/a3 metai1996-06-13 Nr. 324Sunkių traumų arba mirties atvejų sporto renginių metu medicininė pažyma
6. LABORATORIJA
200/apagal formas Nr.025/a, 003/a2014-01-27 Nr. V-120Siuntimas laboratoriškai ištirti ir rezultatai
207/apagal formas Nr.025/a, 003/a Kraujo grupių, rezus faktoriaus ir rezus antikūnų tyrimas
216/apagal F003/a, F003-9/a, F025/a, F081/a2014-09-19 Nr. V-970Citologinio skreplių tyrimo lapas
252/a3 metai Mikrobiologinių ir parazitologinių tyrimų registravimo žurnalas
200-1/apagal F003/a, F003-9/a, F025/a, F081/a2014-09-19 Nr. V-970Skreplių siuntimas tuberkuliozei mikroskopijos būdu nustatyti ir mikroskopijos tyrimo rezultatai
200-2/a15 metų2014-09-19 Nr. V-970Mikroskopijos tryimų tuberkuliozei nustatyti registravimo žurnalas
201-1/a15 metų2014-09-19 Nr. V-970Skreplių surinkimo žurnalas
7. KRAUJO TARNYBOS ĮSTAIGOS
407/a50 metų Kraujo donoro įskaitos kortelė
410/a3 metai Donorų apskaitos žurnalas
411/a10 metų Kraujo ruošimo apskaitos žurnalas
412/a10 metų Hemoferezės procedūrų registravimo žurnalas
413/a10 metų Ruošiamų kraujo komponentų apskaitos žurnalas
418/a3 metai Brokuoto kraujo ir jo komponentų registravimo žurnalas
420/a3 metai Paruošto kraujo komponentų apskaitos žurnalas
422-1/a3 metai Išduoto kraujo apskaitos žurnalas
422-2/a3 metai Išduotos šviežiai šaldytos plazmos ir jos komponentų apskaitos žurnalas
422-3/a3 metai Išduotų ląstelinių kraujo komponentų apskaitos žurnalas
474/a5 metai2008-06-20 Nr. V-615Eritrocitų masės (konservuoto kraujo) užsakymo ir parinkimo lapas
475/a5 metai1999-04-20 Nr. 174Kraujo, jo komponentų ir preparatų transfuzijos protokolas
476/aatiduodama asmeniui2008-08-22 Nr. V-812Kraujo donoro pažymėjimas (knygelė)
9. LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS, SPECIALIZUOTOSIOS MEDICININĖS EKSPERTIZĖS KOMISIJA
003-1/ap25 metai Gydymo stacionare ligos istorija
025-1/appagal asmens bylos saugojimo laiką Asmens sveikatos istorija Nr.(ambulatorinė kortelė)
035-/av10 metų2008-11-17 Nr. V-1114, 2016-02-02 Nr. V-134Tiriamųjų registravimo specializuotajai medicininei ekspertizei apskaitos žurnalas
035-1/av50 metų2008-11-17 Nr. V-1114Specializuotosios medicininės ekspertizės komisijos posėdžių protokolų registras
046-/avpagal dokumento, prie kurio prisegama, saugojimo laiką2008-11-17 Nr. V-1114Specializuotosios medicininės ekspertizės pažyma
048-/avpagal dokumento, prie kurio prisegama, saugojimo laiką2010-07-28 Nr. V-670Specializuotosios medicininės ekspertizės ligos liudijimas
104-/av25 metų2010-07-28 Nr. V-670, 2016-02-02 Nr. V-134Specializuotosios medicininės ekpertizės aktas
10. VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS
12.UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKA IR KONTROLĖ
151-1/a3 metai2015-06-22 Nr. V-785Skubus pranešimas apie užkrečiamųjų ligų sukėlėją
151-2/a3 metai2015-06-22 Nr. V-790Skubus pranešimas apie ŽIV infekcijos sukėlėją
151-7/apagal formas Nr. 025/a, 003/a, 003-2/a2011-06-27 Nr. V-640Siuntimas laboratoriniam ŽIV tyrimui ir tyrimo rezultatas
151-8/a3 metai2011-06-27 Nr. V-640Ėminių dėl ŽIV registracijos lapas
151-9/a3 metai2012-06-26 Nr. V-622Lytiškai plintančios infekcijos, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinio tyrimo protokolas
350/a2 metai Baigiamosios dezinfekcijos užduotis
351/a2 metai Dezinfekcinės kameros lydraštis
353/a2 metai Kameroje dezinfekuotų daiktų registravimo žurnalas
354/a3 metai Židiniuose atliekamos dezinfekcijos registravimo žurnalas
355-1/a 2001-07-03 Nr. 372Dėvėtų drabužių (avalynės) dezinfekcijos (dezinsekcijos) pažymėjimas Nr.
357-2/a3 metai Oro lašeliniu keliu plintančios infekcinės ligos epidemiologinio tyrimo protokolas
364/a50 metų Vidurių šiltinės ir paratifų bakterijų nešiotojo įskaitos kortelė
368/a3 metai Nariuotakojų kiekio ir ekstensyvių tyrimų dėl maliarinių uodų ir erkių apskaitos žurnalas
369/a3 metai Dezinfekcinių darbų registravimo ………… mieste (rajone) žurnalas
371/a3 metai Iksodinių erkių skaitlingumo ir jų virusologinių tyrimų .……….. mieste (rajone) registravimo žurnalas
372/a3 metai Entomofaunos fenologinių reiškinių stebėjimo…… ....... mieste (rajone) žurnalas
373/a5 metai Vandens telkinio pasas
374/a3 metai Entomofaunos skaitlingumo stebėjimo …….. mieste (rajone) žurnalas
375/a5 metai Nariuotakojų rūšių apskaitos žiniaraštis
392-1/a3 metai Skiepų pašalinių reiškinių tyrimo protokolas
13. KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS MEDICINOS TARNYBA
KAM 40-003/a25 metai Gydymo stacionare ligos istorija
KAM 40-025/a50 metų Kario sveikatos ambulatorinė kortelė
KAM 40-027/apagal forma Nr. KAM 40-003/a, 40-025/a Išrašas iš medicininių dokumentų
KAM 40-027-5/apagal forma Nr. KAM 40-003/a, 40-025/a Ligos liudijimas
KAM 40-028/apagal forma Nr. KAM 40-003/a, 40-025/a Siuntimas atlikti medicininį tyrimą
KAM 40-046/a50 metų Ekspertinio nutarimo pažyma
KAM 40-058-1/a5 metai Skubus medicinos tarnybos pranešimas apie infekcinį susirgimą, maisto toksikoinfeicija
KAM 40-060/a5 metai Infekcinių susirgimų apskaitos žurnalas
KAM 40-070/a5 metai Siuntimų į reabilitacijos centrą registracijos žurnalas
KAM 40-072/apagal forma Nr. KAM 40-003/a, 40-025/a Reabilitacinė kortelė (nukreipimas)
KAM 40-088/apagal forma Nr. KAM 40-003/a, 40-025/a Siuntimas į karinės medicinos ekspertizės komisiją
KAM 40-094/aatiduodama asmeniui Laikinojo nedarbingumo pažyma
KAM 40-094-1/a3 metai Laikinojo nedarbingumo pažymų registracijos žurnalas
VALSTYBINĖ TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBA (nėra 515 įsakyme, atskiras įsakymas)
001-2/a30 metų2014-01-27 Nr. V-121Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės aktų registras
003-02/a25 metai2014-01-27 Nr. V-121, 2016-02-17 Nr. V-284Ekspertinio tyrimo stacionare istorija
101/a30 metų2014-01-27 Nr. V-121Nuteisto tiriamojo teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės aktas
192/a30 metų2014-01-27 Nr. V-121Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės aktas
193/a3 metai2014-01-27 Nr. V-121Specialisto išvada
193-1/a3 metai2014-01-27 Nr. V-121Specialisto išvadų registras
/**/